Home Our Dogs / Onze honden Pups Shows News / Nieuws Contact
Poodles From Art of Stars
Hallo, mijn naam is Wendy Schellens.   In 2000 startte ik aan de opleiding hondentrimmen. Door op verschillende plaatsen stage te lopen kwam ik terecht bij een fokster, Carine Lewi, van Grote poedels, zwart,abrikoos en bruin. Door bij deze fokster veel poedels te wassen, föhnen en knippen, wilde ik het wagen om aan een knip wedstrijd mee te doen.   Hiervoor leende ik een bruine Grote poedel, Shamira, bij Carine die voor 6 maanden bij mij kwam logeren.  Zo werd ik dus stapelverliefd op deze prachtige honden met hun fantastisch karakter!   Op mijn volgende verjaardag kreeg ik van mijn man een briefje met daarop vermeld: “ga maar op zoek naar je eigen poedel” ,  dit was voor mij het prachtigste cadeau ooit!!!   Dan kwam de grote zoektocht! Ik heb lang getwijfeld tussen wit en zwart. Omdat elke kleur  toch een beetje een verschillend karakter en uitstraling heeft, ben ik gaan vergelijken. Zwarte  poedels zijn heel speelse en sociale honden, dat bij wit ook zo is maar in sommige lijnen zijn  er gereserveerde karakters. Persoonlijk vond ik het continentaal toilet mooier bij witte poedels. Dus ging ik op zoek naar  een fokker van witte poedels met een heel open karakter. Na een tijdje zoeken, kwam ik  terecht bij Mirjam van den Bosch in Nederland. Ik was direct verkocht nadat ik Djinny “Jouet  ode a l’ amour” had gezien. Zij komt uit Scandinavische lijnen en is heel open en sociaal van  karakter. Djinny werd gedekt door Totti “ Art attack Ready Steady Go” .  Missy “Miss Dior von Grossemeida” werd geboren! Na 3 weken ging ik voor de eerste keer  kijken en ik was meteen verliefd op dit klein wit pupje. Het lange wachten was het echt waard! Hello, my name is Wendy Schellens.   In 2000 I started training with the dog grooming. Due to different places internship I found a breeder, Carine Lewi, of Standard Poodles,  black, apricot and brown. Through this practice of many poodles to wash, blow dry and cut, I wanted try compete in a grooming  competition.   For this I borrowed a standard brown poodle, Shamira, from Carine Lewi.  After having her for 6 months in the hous, I was so madly in love  with these wonderful dogs with their fantastic character!   On my next birthday I got from my husband a note stating: "start looking for your poodle" This was for me the most wonderful gift ever!   Then came the great search! I have long hesitated between white and black. Because each  color has a bit of a different character and appearance, I began to compare. Black Poodles  are very social and playful dogs, that is also in white but in some lines there are reserved  characters.  Personally I found the continental a beautiful toilet in white poodles. So I went looking for a  breeder of white poodles with a very open character. After a while searching, I found Mirjam  van den Bosch in the Netherlands. I was sold immediately after seeingI Djinny "Jouet ode al  amour" . She comes from Scandinavian lines and is very open and social in character. Djinny  was mated by Totti "Art Attack Ready Steady Go".   Missy "Miss Dior von Grossemeida" was born! After 3 weeks I went looking for the first time  and I was instantly in love with this little white puppy. The long wait was really worth it! Wendy
Home