Poodles From Art of Stars Home Our Dogs / Onze honden Pups Shows News / Nieuws Contact
De eerste stappen van Missy in ons huis waren alsof ze hier altijd al  was geweest! Binnen het  halfuur had ze ons hele huis al verkend! Ze  is heel zelfverzekerd en super speels, maar ook heel lief en zacht van  karakter.   Haar showcapaciteiten kwamen al snel naar boven als ze op haar  derde show in jeugdklasse BOB behaalde! En dit op een leeftijd van  13 maanden! Missy geniet van het showen, van de aandacht die ze  dan krijgt. Ondertussen heeft ze al 13 BOB’s behaald en 5 keer  geplaatst in de erering! Op de wereldshow in Bratislava had ze het  fantastisch gedaan! Op de clubshow werd ze Beste teef in Show en  3de best in show. Op het wereldkampioenschap zelf werd ze 2de in  haar klasse!   In februari 2009 besloten we haar showtoilet te veranderen. Met  behulp van mijn fokster Mirjam ging Missy in Continentaal toilet. Ze  stond er echt prachtig mee. Na een paar keer in de maartse zon te  lopen was haar pigment op het lichaam al zwart! Dat is één van haar  troeven op show waar ze steeds op gecomplimenteerd word The first steps of Missy in our house were as she had always been  here! Within the half hour she had already explored our whole house!  She is very confident and very playful but also very sweet and gentle  nature.   Her show abilities soon came up when she was on her third show in  junior class and won BOB! And this at the age of 13 months! Missy  enjoys the show, the attention she gets. Meanwhile she has achieved   13 BOB’s and 5 times placed in the main ring! At the world show in  Bratislava, she had done a fantastic job! At the club show she was  Best Bitch in Show and 3th best in show. At the World Cup itself  she  was 2nd in her class!   In February 2009 we decided to change her grooming. With the help  of my breeder Mirjam, we gave her the Continental Cut. She was  really beautiful with it. After a few times running in the March sun her  pigment on the body was all black! That's one of her assets on show  where she always get complimented on.
Niet alleen Missy vind het fantastisch op show, maar ik had ook  de smaak te pakken. Zo begonnen we aan de  handlingwedstrijden mee te doen. Na enkele keren werd dit ook  snel succesvol!   Samen vormen wij een geweldig team, we zijn echt op elkaar  afgestemd!   Begin 2010 kreeg ik de uitnodiging om naar de Oster tournement  te komen. Dit is een knipwedstrijd waar enkel de beste der beste  op uitgenodigd worden. Voor mij was dit de eerste keer dat ik  daar naar toe mocht. Ik vond dit een hele eer! Natuurlijk wou ik  dit doen met Missy. Het reglement schrijft zich voor om 8 weken  vacht te laten groeien…. Dus 2 maand geen show! Maar we  werden eervol bekroond. Van de ongeveer 40 genodigden  werden we geselecteerd en 5 de geplaatst! Not only Missy loves to show, but I also had the taste. So we  started handling competitions. After a few times, this was quickly  successful!   Together we form a great team, we are really matched!   After succesfull international grooming competions I recieved in   2010 the invitation to the Oster tournement. This is a grooming  competition where only the best of the best groomers are invited.  For me this was the first year I was invited. I found this quite an  honor! Naturally I do this with Missy. The regulations enrolled for  8 weeks to grow coat .... So 2 month no show! But we were  honorably awarded. Of the approximately 40 guests , we were  selected and placed 5 th!